Share This Post

Ekonomi / SocialNätet-Arkiv

Jämförelsetal för socialtjänsten år 2007

Jämförelsetalen belyser omfattningen av och kostnaden för de olika verksamhetsområdena inom socialtjänsten i landets kommuner. Avsikten med jämförelsetalen är att ge underlag för uppföljning och utvärdering av kostnader och prestationer samt att ligga till grund för fördjupade studier och diskussioner bl.a. om hur tillgängliga resurser kan användas på bästa sätt.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar