Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Jämförelsetal för socialtjänsten år 2004

Nu finns jämförelsetalen för 2004. Jämförelsetal har publicerats sedan 1991 och avsikten är att ge underlag för kommunernas uppföljning och utvärdering av kostnader och prestationer. Ur primärmaterialet finns möjlighet att få specialbearbetningar gjorda.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar