Share This Post

Innovationer, Kvalitet & utvärdering

Jämförelseprojektet

Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder alla landets kommuner att delta i ett landsomfattande jämförelseprojekt. Samlingsnamnet för projektet är “Jämförelseprojektet”. Projektet är ett samarbete mellan SKL, Finansdepartementet och RKA. Projektet bygger på att deltagande kommuner arbetar tillsammans i nätverk om 5-10 kommuner. I dessa nätverk ska effektiva arbetssätt tas fram där jämförelser av kostnader och kvalitativa resultat leder till praktiska förbättringar av verksamheterna.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar