Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Jämföra sig med andra

Igår presenterade SKL sin ekonomiska prognos för kommunernas och landstingens ekonomi. I år beräknar SKL att kommunsektorn går med 3 miljarder i underskott. SKL bedömer att det krävs extra insatser för att effektivisera verksamheten.

Ett sätt att leta effektiviseringsmöjligheter är att jämföra sig med andra. Det finns många nyckeltal som speglar socialtjänsten i landets kommuner genom data från Socialstyrelsen, SCB, SKL och RKA. Jämförelser visar ofta stora skillnader i verksamhet och kostnader. En del beror på olikheter i förutsättningar och redovisning. Men verksamhetsformer och arbetssätt skiljer sig också åt. Det är förstås många faktorer som ska vägas in i valet av verksamhetsformer. Kostnaderna är bara en del. Det är lätt att se av statistiken att en plats kostar mer än öppna insatser.
Men det finns en del fallgropar vid kostnadsjämförelserna.

Den höga kostnaden för heldygnsomsorg kan bero på stödbehovet, inte själva verksamhetsformen. Om personer med stort stödbehov hade fått öppna insatser hade det också kostat mycket, ibland t o m mer. Det kostar helt enkelt mer att ge mycket stöd. I dagens statistik finns tyvärr nästan inga uppgifter alls om personers stödbehov. Även när man jämför enbart institutionskostnader kan siffrorna leda tanken fel. Om en kommun valt att ge även personer med mindre stödbehov institutionsvård så kostar det inte lika mycket per person. Då ser det ut som om man lyckats “pressa kostnaderna” jämfört med en kommun där bara personer med högt stödbehov får heldygnsomsorg.

Därför behöver man fundera över skillnader i stödbehov och jämföra andelen personer med olika insatser. Och se till den totala kostnaden per person i målgruppen. Den är antagligen högre i en kommun som valt institutionsvård för många med mindre stödbehov.

Man måste oftast använda många ekonomiska nyckeltal för att göra rättvisande jämförelser, och fundera över vad som ligger bakom skillnaderna. På nationell nivå är det inte möjligt att hitta alla förklaringar till kostnadsskillnader. Men på kommunal nivå kan man komma längre. Man behöver också väga kostnaderna mot resultatet av insatserna på längre sikt. Det som verkar dyrt på kort sikt kanske lönar sig på tre års sikt.

Även om det är lätt att “ljuga med statistik” så är det ännu lättare att ljuga utan…

Karin Mossler

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar