Share This Post

Placerade barn / Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Ivo ska ge barnen röst

Barn- och ungdomsminister Maria Larsson (KD) ger Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, uppdraget att: ”utveckla och pröva arbetssätt som säkerställer att barn som tvångsvårdas inom den psykiatriska vården själva kommer till tals och får framföra sin mening inom ramen för tillsynsinsatser”.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar