Share This Post

Bostad / Skulder

”Istället för vräkning” – En handbok för socialsekreterare, budget- och skuldrådgivare och andra som arbetar med hyresskulder och träningsboenden inom kommunen

Denna rapport beskriver arbetssätt vars syfte är att öka skuldsatta personers
möjligheter till bättre och hållbar vardagsekonomi och till eget boende.
Arbetssätten är 1) budget- och skuldrådgivning, 2) uppsökande arbete, 3)
ett pedagogiskt arbetssätt samt 4) intern samverkan och samverkan med
värdar, kronofogde och inkassoföretag.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar