Share This Post

Migration / Okategoriserade

Invandring kan ge Sverige långsiktiga fördelar

Dagens debatt kring invandring har kommit att mest fokusera på svårigheter – att tillhandahålla flyktingboenden, långa väntetider för asylärenden, belastningen på välfärdsystemet, rasism och främlingsfientlighet. Det finns ett uppenbart värde i att kunna hjälpa människor i nöd, men kan en ökad invandring också ge långsiktiga positiva effekter för Sverige? Det skriver docent Mats Jerkeman.

Share This Post

Leave a Reply