Share This Post

Ekonomi / Migration / SocialNätet-Arkiv

Invandrare får ofta låg föräldraersättning

Svårigheten för invandrare att få jobb leder till att många får låg föräldraförsäkring. Bland mammorna är det betydligt fler av de utlandsfödda som bara får grundnivån i försäkringen jämfört med dem som är födda i Sverige, enligt Försäkringskassan.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar