Share This Post

Okategoriserade

Integrerad behandling vid alkohol- och drogproblem och samtidiga psykiska störningar

För att ge verksamma inom bland annat socialtjänst och beroendevård metoder för att praktiskt arbeta med integrerad behandling av personer med alkohol- och drogproblem och samtidiga psykiska störningar har utarbetats en handbok med titeln ”Behandling för de mest utsatta – integrerad behandling vid komplexa vårdbehov”. Handboken är utarbetad av Stefan Borg och Peter Wirbing, verksamhetschef respektive utbildningsledare på Beroendecentrum Stockholm.

Medförfattare i boken är psykologerna Liria Ortiz och Hugo Wallén. Under konferensens första del kommer några av de arbetssätt för integrerad behandling som presenterats i boken att presenteras av författarna. Under konferensens andra del presenteras goda exempel på pågående integrerad behandling i regionen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar