Share This Post

Migration / SocialNätet-Arkiv

Integrationspolitiska kommittén bloggar om integrationspolitiken

I september 2005 tillkallade regeringen en parlamentarisk kommitté, Integrationspolitiska kommittén, för att göra en översyn av integrationspolitikens mål, inriktning, organisation och effektivitet. Fram till den 1 juni 2007 bloggar kommittén om frågor som rör uppdraget.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar