Share This Post

Migration / Okategoriserade

Integration – samtal pågår

I dagsläget har runt 180 personer antagit utmaningen jag ställde för en vecka sedan: Vad ska integration betyda i Sverige framgent? Och hur underlättar vi den ? Svaren i min mejlbox utgör en blandad kompott i ton, längd och innehåll, och fortsätter att fyllas på. Alla har tyvärr inte hunnit få svar än. En del berättar om sin bakgrund eller livssituation. Många skulle gissningsvis kunna definieras som ”etniska svenskar mitt i livet”, andra har invandrat hit eller är barn eller barnbarn till invandrade, somliga är utflyttade svenskar. Sammantaget visar responsen tveklöst att frågan berör och engagerar. Svaren kan grovt delas i olika kategorier, utan inbördes rangordning:

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar