Share This Post

Psykiatri

Institute for the Study of Therapeutic Change (ISTC)

ISTC leds av Scott D Miller och Barry Duncan. De sammanställer forskning från hela världen om socialt/psykiatriskt behandlingsarbete. De söker metaperspektiv: Vad av allt man vet om behandlingsarbetets resultat ska jag låta få konkreta konsekvenser i mitt arbete? De har utvecklat ett verktyg för att i verkligheten och kontinuerligt hålla koll på sina egna resultat i arbetet – Outcome rating scale (ORS) och Session rating scale(SRS).

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar