Share This Post

Behandlingsarbete

Inspirationsskriften rum3 – goda exempel i missbruks- och beroendevård

Länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län ger tillsammans ut inspirationsskriften rum3. Syftet är att sprida goda exempel där det finns kunskap och erfarenheter som kan vara intressanta för andra som arbetar med utveckling av missbruks- och beroendevård. Skriften kan bidra till kunskapsspridning om olika arbetssätt och metoder, skapa kontakter och vara en inspirationskälla.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar