Share This Post

Skulder

Insolvens – föreningen för överkuldsatta

Insolvens är en förening som vänder sig till dig som är överskuldsatt eller till dig som sympatiserar med de svårigheter överskuldsatta möter i sin vardag. Insolvens arbetar på två plan, dels att erbjuda stöd och ge råd till den som lever som överskuldsatt, dels att väcka opinion bland allmänhet och beslutsfattare för att förändra evighetsgäldenärens hopplösa situation.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar