Share This Post

Lagar i socialt arbete / Okategoriserade / Socialt arbete

Insatser utan biståndsbeslut i socialtjänsten

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har ansökt om att Linköpings kommun ska vitesföreläggas för att kommunen erbjuder individuella insatser inom i missbruksvården utan biståndsbeslut. Förvaltningsdomstolen har nu i en dom avslagit IVO:s ansökan. Vi har inte tagit ställning i fråga om biståndsbedömningens vara eller inte vara, men vi menar att det är mycket angeläget att rättsläget klaras ut, säger Camilla Sköld socialpolitisk chef Akademikerförbundet SSR.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar