Share This Post

Innovationer, Kvalitet & utvärdering / Okategoriserade / Socialt arbete

Insatser och resultat i socialt arbete

Insatser och resultat i socialt arbete visar hur socialarbetare – genom att samarbeta med forskare – kan utveckla nya kunskaper om sin praktik och använda dem för att bättre bistå klienter. Den centrala frågan är: Hur kan man förklara hur resultat i socialt arbete uppstår som en följd av insatser och kontextuella villkor? Boken handlar med andra ord om kunskapsbasering av det sociala arbetets praktik och är skriven av Björn Blom och Stefan Morén.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar