Share This Post

Droger och beroenden / SocialNätet-Arkiv

Insatser för narkotikabekämpning utifrån regeringens narkotikahandlingsplan

Den av regering och riksdag antagna nationella narkotikahandlingsplanen har fått ett stort genomslag och en uppgradering av narkotikafrågan på den politiska dagordningen har uppnåtts på lokal, regional och nationell nivå. I skrivelsen redogörs för de insatser som genomförts mot narkotika inom ramen för narkotikahandlingsplanen och inom ordinarie verksamhet.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar