Share This Post

Arbete med familjer / SocialNätet-Arkiv

Insatser för barn i riskmiljöer

Statens folkhälsoinstitut ska inom ramen för ett regeringsuppdrag – i samverkan med Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting – stödja kunskaps- och kvalitetsutveckling av stöd till barn i riskmiljöer. Nu fördelas medel till 12 verksamheter för insatser till barn som lever i familjer med missbruksproblem, psykisk ohälsa, eller där våld förekommer.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar