Share This Post

Äldre / SocialNätet-Arkiv

Insatser för äldre personer med stora behov

I en kommande lagrådsremiss prioriterar regeringen stärkta insatser för äldre personer med stora vårdbehov. En nationell samordnare ska få uppgiften att stödja berörda landsting och kommuner med att överföra ansvaret för hemsjukvården till kommunerna.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar