Share This Post

Ekonomi

Inrätta ett kvalificeringsprogram för långtidsarbetslösa

SKL föreslår i en skrivelse till regeringen att ett nytt arbetsmarknadspolitiskt verktyg – Kvalificeringsprogrammet inrättas. Detta för att hjälpa långvarigt arbetslösa personer som behöver kvalificerade stödåtgärder för att komma in på arbetsmarknaden.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar