Share This Post

Äldre / SocialNätet-Arkiv

Inlåsning av äldre kan bli lagligt

Tvångsåtgärder inom äldrevården i Sverige där exempelvis äldre dementa låses in är vanligt, trots att tvångsåtgärder inom äldreomsorgen inte är reglerade i lag. För att se över hur en lagstiftning på området skulle kunna se ut har regeringen tillsatt en arbetsgrupp för demensfrågor.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar