Share This Post

Kriminalitet / Psykiatri

Inkompetens och naivitet styr vår brottsbekämpning

Polisen och rättspsykiatrin i Sverige ligger 30 år efter andra länder när det gäller hantering av våldsbrott, skriver tre experter. Såväl förebyggande, utredande som vårdande instanser saknar kompetens i svensk brottsbekämpning.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar