Share This Post

Arbetsmarknadsåtgärder / Fulltextmaterial / Ungdomar

Inkludera utsatta unga!

Arbetslösheten bland unga har ökat i Norden i och med den ekonomiska krisen och en allt större grupp unga riskerar att marginaliseras. Vår nya rapport Unge på kanten kartlägger politiska strategier, program och insatser i Norden för inkludering av unga.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar