Share This Post

Placerade barn

Initial bedömning vid socialtjänstens rekrytering av familjehem

Rapporten handlar om Socialstyrelsens arbete med att konstruera ett bedömningsinstrument som ska användas när socialtjänsten inleder en kontakt med nya familjehem. Instrumentet finns med i rapporten. Under 2011 kommer myndigheten att ta fram en manual för hur instrumentet ska användas.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar