Share This Post

Barn och ungdom / Kriminalitet / SocialNätet-Arkiv

Ingripanden mot unga lagöverträdare

Ungdomsbrottsutredningen har i dag överlämnat sitt betänkande Ingripanden mot unga lagöverträdare. Ann-Christine Persson har som särskild utredare haft i uppdrag att följa upp och vidareutveckla påföljderna m.m. för lagöverträdare under 21 år. En betydande förändring i förhållande till dagens regler är att ungdomstjänst föreslås bli en självständig påföljd för unga. Den skall kunna ersätta såväl böter som kortare frihetsberövanden. Domstolen skall döma ut ett visst antal timmar ungdomstjänst. Fler förslag finns under länkarna.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar