Share This Post

Psykiatri

Inget starkt stöd för KBT som behandlingsmetod

Specialist underkänner utvärderingen av KBT: Vetenskapsarrogans ligger bakom Socialstyrelsens nya riktlinjer. SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, har i en rapport slagit fast att KBT (kognitiv beteendeterapi) är en effektiv behandlingsmetod. Men rapporten är ett hafsverk och kan inte utgöra underlag för Socialstyrelsens beslut att rekommendera KBT som förstahandsbehandling inom svensk psykiatri.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar