Share This Post

Barn och ungdom / Migration / SocialNätet-Arkiv

Inget krav på eget rum för ensamkommande barn

IVO kommer inte att kräva att ensamkommande barn som bor på så kallade HVB-hem i regel bör ha eget rum. Syftet är att i en extraordinär situation med en mycket kraftig ökning av antalet ensamkommande barn underlätta för kommunerna att få fram tillräckligt med platser för placering.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar