Share This Post

Äldre / SocialNätet-Arkiv

Inget gensvar från regeringen om demensvård

Många demensboenden har för lite personal enligt en nya studie. De boende får inte hjälp med mat eller toabesök, och trots att Socialstyrelsen vid flera tillfällen påtalat bristerna för regeringen tycks problemen vara permanenta, säger Gert Alaby, samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar