Riksrevisionen har granskat om det finns regionala skillnader i hur väl Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning fungerar och om den motsvarar arbetsmarknadens efterfrågan. Resultatet av granskningen visar att utbildningen ger ungefär lika bra effekt över hela landet.