Share This Post

Autism o asperger / Diagnoser / Leva med sjukdom / Om olika tillstånd / Övriga

Information för barn om ADHD, Asperger och Tourette.

Attention har tagit fram informationsbroschyrer om ADHD, Asperger och Tourette som riktar sig till barn i lågstadieåldern. Broschyrerna är baserade på barns egna upplevelser och innehåller citat och tips från barnen själva.

Vad ar ADHD? Elsa tycker att det är som att ha myror i brallan och i huvudet. Robin tycker att det är som en jättesnabb bergochdalbana.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar