Share This Post

Arbetslöshet / Ekonomi / Sjuk- och aktivitetsersättning / Sjukdom & arbetsskada

Inför straffavgift för utebliven hjälp

Gör det möjligt att utdöma sanktionsavgifter när myndigheter inte uppfyller sitt uppdrag gentemot sjuka eller arbetslösa, skriver jurister vid LO-TCO Rättsskydd.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar