Share This Post

Socialt arbete

Inför ett sorgombud i varje kommun

Sverige är underutvecklat när det gäller att ta hand om sörjande. Inför därför ett ”sorgombud” i varje kommun som ser till att alla får adekvat stöd i sorgeprocessen, skriver prästen Lena Fagéus och leg psykologen Ann-Kristin Lundmark. Båda är psykoterapeuter och har lång erfarenhet av sorgterapi.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar