Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

”Inför ett nationellt mått för antalet ärenden i socialtjänsten”

REPLIK. Landets socialtjänster befinner sig i en nedåtgående spiral. Den pressade arbetssituationen påverkar medarbetarnas förutsättningar att göra ett professionellt jobb. Därför delar Vision forskaren Pia Thams uppfattning att det behövs en åtgärdsplan för socialtjänsten. I den bör ett nationellt mått för antalet ärenden per socialsekreterare ha en central plats, skriver Veronica Karlsson och Kristina Folkesson på Vision.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar