Share This Post

Funktionshinder

Inför en individuell statlig ersättning i LSS-systemet!

Ett individuellt ersättningssystem skulle ge personer med funktionsnedsättning del i valfrihetsreformen. Det skriver Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med en grupp brukarföreningar i Dagens Samhälle nr 2/08.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar