Share This Post

Arbete / Arbetsmarknadsåtgärder / Hälsa i arbetslivet / Metoder

Individanpassat stöd till arbete

Individanpassat stöd till arbete (en variant av Supported Employment) är arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för personer med funktionshinder. Arbetssättet växte fram i vård- och stödsystemet i USA under 1980-talet. I början av 1990-talet väcktes intresset för metoden i Sverige och den används nu inom flera verksamheter.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar