Share This Post

_center_content / Brottsoffer / Etik / Förebygga kriminalitet / Kriminalitet / Samhällstjänst / Socialt arbete / Socialt arbete och hälsa / Ungdomstjänst / Utbildning

Ideellt engagemang positivt för studenters välmående och CV

Många studenter engagerar sig ideellt vid sidan av sina studier, vilket visar sig leder till mer kunskap, en känsla av att vara behövd, bättre hälsa och meriter till CV:t. Det visar en undersökning som den ideella verksamheten Volontärbyrån gjort bland studenter som engagerar sig ideellt.

-Det finns ett stort intresse bland studenter att engagera sig ideellt vid sidan av sina studier, säger Emelie Edin, projektledare på Volontärbyrån. Vår undersökning visar att engagemanget ger väldigt mycket tillbaka till den som är volontär, framförallt på det personliga planet. Men vi ser också att det ideella engagemanget kan vara en viktig pusselbit i studenternas väg in i arbetslivet.

Det vanligaste är att studenterna engagerar sig regelbundet. 36% engagerade sig en eller flera gånger i veckan, 38% någon gång i månaden och 26 procent en eller enstaka gånger under året. Nästan alla, 96% säger att de kan tänka sig att fortsätta sitt engagemang framöver.

-Det bästa med mitt ideella engagemang är jag får ge något tillbaka till andra, säger Camilla Mourad, stödperson på Brottsofferjouren som studerat vid Uppsala universitet inom ramen för sitt program i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Jag är student inom statsvetenskap och har även läst mänskliga rättigheter. Genom mitt ideella engagemang får jag praktisk erfarenhet inom ett område som jag är intresserad av. Tack vare mitt engagemang hos Brottsofferjouren blev jag också inspirerad att börja läsa kriminologi som valbar kurs.

Volontärportal för studenter i Uppsala

Volontärbyrån vill tillsammans med Uppsala Universitet stödja studenternas ideella engagemang. Sajten Studentvolontär i Uppsala (http://www.studentvolontaruppsala.se/) samlar ideella uppdrag i Uppsala så att studenter enkelt kan engagera sig. Emelie Edin är projektledare för samarbetet med Uppsala universitet.

– Vi ser att det finns ett konstant behov av volontärer i Uppsalas föreningsliv, där studenters engagemang och kunskaper ofta är speciellt efterfrågade, säger Emelie Edin. Vi vill underlätta för människor att hitta in i ett engagemang och därför tycker vi att det är så roligt att jobba aktivt mot studenterna – det finns så mycket engagemang som vi vill vara med och ta tillvara på.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar