Share This Post

Kriminalitet / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Ideella organisationer – komplement till Kriminalvårdens frigivningsförberedande insatser

Statskontoret har på regeringens uppdrag utvärderat Kriminalvårdens stöd till ideella organisationer. Tio organisationer, däribland Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) och Kriminellas revansch i samhället (KRIS), får statsbidrag 2014. Statsbidraget går till stor del till besöksverksamhet på häkten och anstalter.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar