Share This Post

Integration / SocialNätet-Arkiv / Utlandsfödda på arbetsmarknaden

Idébank: Exempel från lokalt integrationsarbete

Många lokala aktörer frågar efter vad andra gör för att få idéer till det egna utvecklingsarbetet. I den här idébanken samlar vi praktiska exempel inom ramen för asyl- och flyktingmottagandet, etablering och integration.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar