Share This Post

Arbetsmarknad

Idag sätter vi stopp för Fas 3

FAS 3 ”Vi tar idag ett så kallat utskottsinitiativ för att få till en förändring. Vi kräver att regeringen stoppar anvisningen av nya personer till Fas 3 och vi begär att regeringen skyndsamt kommer tillbaka till riksdagen och redovisar vilka åtgärder som vidtagits.” Det skriver Ylva Johansson med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar