Share This Post

_center_content

Hypomani – En fulladdad duracellkanin


Hypomani – En fulladdad duracellkanin

”Jag mår skitbra! Jag har aldrig mått såhär bra!” Personen med hypomani kan må bra just där och då, men tillståndet kan dra med sig bekymmer, så som ekonomiska och sociala problem som är svåra att reparera.

Inom det bipolära spektret finns många delar: depression, mani, mix, cyklotymi och hypomani. Hypomani ingår i diagnosen bipolär typ 2, tillsammans med återkommande depressioner. Hypomani är en mildare form av mani, man har ett höjt stämningsläge, men till skillnad från mani så kräver hypomani sällan sjukhusvård. Patienten kan också ofta själv märka av att hon börjar dra iväg.

Hypomani kan triggas av att man sover för lite. Några som lider utav depression kan få hypomani av antidepressiva läkemedel, en så kallad ”switch”, samma kan hända om en deprimerad person får ECT-behandling (El-behandling). Andra orsaker kan vara drogmissbruk eller hög ämnesomsättning, så kallad hypertyreos.

Symtom

Vid hypomani kan man känna minskat behov av sömn och precis som vid manier så kan sömnlösheten öka symtomen. Man känner sig mer aktiv, kreativ, produktiv och blir mer impulsiv. Personen kan känna att den klarar av saker som andra inte kan och att han är en speciellt viktig person.

Många pratar snabbt och mycket, ett så kallat forcerat talflöde, som kan vara svårt att avbryta, men personen kan lätt bli avledd, talet är intensivt och personen kan till exempel ringa vänner mitt i natten. Tankarna blixtrar och idéerna är många. Hon kan bli rastlös och aktiv i den grad att omgivningen blir orolig, och deltar i roliga upptåg utan att se eller bry sig om faror och konsekvenser av handlingarna.

Vid hypomani kan man ha förhöjd självkänsla och vara irritabel. Sömnbehovet minskar och man kan känna sig utvilad efter bara tre timmars sömn. Man har en ökad och målinriktad aktivitet, patienten kan t ex vara intensivt engagerad beträffande arbete, skola, socialt eller vara psykomotorisk agiterad.

För att ens symtom skall kallas hypomani skall symtomen sitta i minst fyra dagar. Symtomen är inte så enkla som att man blir ”jätteglad” utan innefattar också negativa symtom som att man lättare kan bli irriterad och arg och kan skrika åt folk. Episoderna kan leda till ekonomiska utsvävningar ”allt löser sig”, kritiklöshet och ogenomtänkta sexuella förbindelser, vilket kan ge negativa eftereffekter även efter att personen blivit frisk.

För att man skall räknas som hypoman skall stämningsläget vara uppenbart annorlunda från personens vanliga beteende och vara uppenbart för omgivningen. Om en person har en hypomani som sträcker sig över två år så kallas det cyklotymi. Många projekt sätts igång, men få avslutas, till exempel att måla om, laga komplicerad mat som aldrig äts upp eller att sälja sin bostad.

Diagnosticering

Runt 2 procent av Sveriges befolkning är bipolära. För att diagnosticera hypomani används oftast DSM-IV (DSM-4), den amerikanska diagnosmanualen för psykiatriska störningar. Hereditet (ärftlighet) är en hjälp i diagnosticeringen. Sedan använder man skattningsskalor, anamnes (sjukhistoria), kriterier och samtal, klinisk undersökning. Tillsammans med vetenskap och beprövad erfarenhet är detta grund för diagnos.

Hur behandlas hypomani?

Om personen äter antidepressiv medicinering kan denna sättas ut eller minskas. Man kan även lägga till stämningsstabiliserande medicin ”uppifrån”, alltså mot mani, för att sänka uppvarvningen. Den vanligaste medicinen är litium, som har använts sedan 1949 för behandling av bipolär sjukdom, upptäckt av Cade. Andra mediciner är valproat, topimax och antipsykotiska mediciner så som Zyprexa och Seroquel. Det bästa är att ha regelbundna vanor och försöka undvika stress. Då hypomani kan triggas av sömnlöshet kan en natts god sömn ibland minska symtomen.

Text: Maria Lundby Bohlin Foto: Robert Halvarsson

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar