Annonsutrymme premium"

Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Hur stor betydelse har det att "Anna" är placerad genom ett "behandlingskonsults-företag"?

Berättelsen om “Sara” i mina två tidigare texter har fått kommentarer i de tre Facebook grupper som jag lagt ut en länk i, även om det inte handlar om hundratals svar så tycker jag mig se ett litet mönster…

“Utifrån din bloggtext så finns det inget jag kan dra någon slutsats att de är eller inte är lämpliga för just detta barn även om alla närstående vill det. Det ska mycket till innan man säger direkt nej till ett nätverks/släkthem.” Man A

“Som sagt vi vet inte vad socialtjänsten vet. Även om aalla vuxna är överens nu, vet man aldrig vad som händer när väl placeringen är gjord, tycker också att släkt/ nätverksplaceringar kan bli knepiga.. Ovanligt att Socialtjänsten skulle ha prestige kring en placering, de är väl oftast bara glada att hitta en lämplig placering ( om den är det)” Kvinna B

“Ps. Bullerbyn var inte så idyllisk som man kunde tro då……” Kvinna B

“Håller med er XXX och XXX, ska mycket till innan man säger nej till ett nätvershem. I texten framkommer enbart information från den ena sidan….” Kvinna C

Visst har de har tre personerna rätt i att det ska mycket till innan man säger nej till ett nätverkshem, helt klart så går det inte att döma en miljö från utsida eftersom det kan finnas mycket destruktivt under ytan även om familjen bor idylliskt. Jag är dessutom medveten om att det bara är “Sara” som kommer till tals i min bloggtext, vi får bara se hennes version av det som händer.

Men nog tycker jag att de här tre personerna A, B och C i sina kommentarer verkar stå väldigt mycket på myndigheternas sida, är det verkligen alldeles helt otänkbart att den här socialtjänsten gör fel?

Har då dessa fem socialtjänster som utrett och anlitat Saras familj fel och en enda socialtjänst rätt? Dessutom har denna socialtjänst inte ens utrett dem utan hanterar saken genom att inte ens försöka samarbeta. Det finns socialtjänster som inte fungerar bra, det finns socialtjänster som gör fel och det finns visst socialtjänster där det blir en prestige kring en placering.

Enligt 6 kap 5 paragrafen i SoL (2001:453) står det tydligt att nätverket i första hand SKA beaktas. Sara och hennes familj har på alla sätt försökt få till en diskussion med den här socialtjänsten, men de blir inte ens utredda. Sara har varit aktivt familjehem sedan 2006, hon uppfattar det som att deras samarbete med uppdragsgivarna alttid fungerat bra, flickan “Annas” faster som också bor i “bullerbyn” har varit familjehem sedan 2002.

Jag skrev i början att jag kunde se ett litet mönster bland kommentarerna:

“Har soc införskaffat ett lagligt kontaktförbud?? Trodde inte offentliga myndigheter kunde få det…däremot finns det lag om deras tillgänglighet… Visst soc kan hindra nätverket att träffa tösen men då SKA de uppge ett skäl och kontaktförbudet ska i så fall utfärdas av åklagare eller domstol inte av soc. Soc måste ju då kunna påvisa att det är till men för barnet ifråga. Nä överklaga LVU:t i domstol med hjälp av ombudet och det snarast….!!” Kvinna D

“Dom borde gå direkt till ordförande i nämnden kan jag tycka, låter så prestige på hög nivå.” Kvinna E

“Skulle ligga på IVO lite till, prata med annan person där, soc tjänsten i kommunen måste väl ändå tala om varför de tagit detta beslut! Vänd er till media annars!” Kvinna F

“En advokat som kan föra deras talan,skulle ge mer tyngd,då måste dom lämna ut alla dokument,vet av erfarenhet att det hjälper.” Kvinna G

“Väldigt konstigt skulle då 5 andra kommuner ha fel? Låter fullständigt korkat..” Kvinna H

Jag fick nyss ett mejl från “Sara” som kanske förändrar hela den här historien om varför socialtjänsten inte vill utreda nätverkshemmet: 

Sara: “Och bara det här att hon är placerad via XXX (behandlingskonsult, arbetar med kraftigt förstärkt familjehemsvård citat från företagets hemsida som jag lagt till.) också. Det har jag nog inte nämnt. De tjänar ju galet med pengar på en placering som inte kräver så mycket som andra via detta kooperativ.”

Jag: “Aha…. det kan vara så att XXX vill behålla inkomst…”

Sara: “Ja och familjehemmet har 25000 i månaden. Jämför det med via kommunen”

Sara: “Jag vill ha domen på papper. Men med tanke på hur det varit tidigare så lär det väll ta flera månader innan det händer.”

Hm….. nu tillkom det fler faktorer som kan påverka vad det är som gör att flickan “Anna” inte placeras i nätverkshemmet.

Hur tänker du om det här?

Eva-Lena Edholm, Föreläsare

Hemsida: www.evalenaedholm.se 
Blogg: www.evalenaedholm.se/blogg
twitter: @evalenaedholm.se
facebook:www.facebook.com/EvaLenaEdholmForelasareHandledareOchKonsult
Mail: info@evalenaedholm.se
Eva-Lena Edholm

Share This Post

1 Comment

  1. Det där stämmer säkert har hört om ett familjehem som fick jätte stora problem pga kontrakt som organisationen skrev med kommunen. Kort o gott så började plac som jour. Barnet åkte efter en tid till behandlings hem med mamman där bestämdes att barnet skulle tillbaka till familjehemmet för stadig varande placering men kommunen ville då skippa organisationen som endast i början använts i ett akut läge då familjehem inte kunna hittats. Men pga avtal kunde så inte göras. Skulle samma familjehem användas var det tvunget att gå via organisationen. Familjehemmet var beredd att ta plac direkt via kommun. Efter många turer blev barnet åter plac i samma familjehem genom organisationen. Kommunen kunde ju lika gärna ha valt ett nytt familjehem men såg här lyckligt vis till barnens bästa.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar