Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Hur ska vi få politiker att förstå att det behövs bättre resurser för socialtjänsten?

Vad beror det på att stat och kommuner inte ger socialtjänsten de resurser som behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete på ett sätt som ger det bästa resultatet för människorna – inte resultat genom att hålla sig inom en snål budget?

Lever politikerna för långt från vardagen så de inte märker den orealistiska arbetsbelastningen och villkor som ligger på socialtjänsten? Om det är så, hur ska vi göra för att de ska kunna förstå det som jag och många andra som inte faktiskt inte arbetar inom socialtjänsten tycker är väldigt tydligt.

Och jag, som genom min bakgrund kanske mest ses som en representerat familjehemsföräldrar, jag skriver VI (Hur ska vi göra för att… ) för enligt mig så arbetar vi tillsammans för att familjehemsvården ska kunna bli så bra som möjligt.

Jag är rätt säker på att det är särskilda sorts personer som väljer ett sånt här arbete och jag tror att det i grunden handlar om att han/hon vill hjälpa människor som har det svårt. Men det räcker inte med att ha ett stort hjärta om inte de rätta resurserna finns.

I en enkätundersökning med 349 socialsekreterare i Stockholmslän svarade nästan varannan socialsekreterare att de ökade arbetskraven gör att han/ hon ofta eller mycket ofta/alltid måste arbeta övertid. Mer än var tredje uppger att arbetet ganska mycket eller väldigt mycket påverkar honom / henne i hem- och familjelivet negativt .

Arbetsuppgifter som handlar om ansvar för att utreda barn och ungas situation är bland det svåraste genom att det ofta innebär svåra bedömningar som dessutom ofta ska utföras under tidspress och kan medföra stora konsekvenser för den unga. Pia Thamn, forskare vid Högskolan i Gävle som också utfört studien om arbetsvillkoren för socialsekreterare, menar att det här är arbetsuppgifter som borde utföras av erfarna och rutinerade socialsekreterare men att det tyvärr ofta är nyexaminerade , unga och utan specialistkunskaper inom området som utför dessa utredningar.

Pia Thams studie visar att av de 349 socialsekreterare i hennes studie är ungefär en tredjedel som arbetar med dessa uppgifter mellan 20 och 30 år. Av dessa har nästan var femte arbetat kortare än ett år i yrket, nästan hälften hade planer på att söka nytt arbete och mer än hälften hade övervägt att byta yrke.

Jag undrar vad är det som gör att politiker inte vill utreda och komma till rätta med det faktum att många socialsekreterare väljer att byta arbete eller blir utbrända?

Får socialtjänsten de resurser de behöver för att kunna ha ett utredningsarbete när det gäller barn och unga som innebär en väl förankrad och genomtänkt åtgärdsplan? Får socialtjänsten de resurser som behövs för att utföra en välfungerande familjehemsvård?

Vad är det som gör att politiker inte har sett sambandet mellan bra insats nu kan innebära mindre insats när personen blivit vuxen?

Källa: DN 11 oktober 2014

Eva-Lena Edholm, föreläsare

Hemsida: www.evalenaedholm.se 
Blogg: www.evalenaedholm.se/blogg
twitter: @evalenaedholm.se
facebook: www.facebook.com/EvaLenaEdholmForelasareHandledareOchKonsult?ref_type=bookmark

Eva-Lena Edholm

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar