Share This Post

Migration

Hur kan invandringen utveckla Sverige?

År 2020 beräknas två personer arbeta för varje pensionär i Sverige, mot tre år 2000. Den växande försörjningsbördan är ett problem vi delar med många andra västländer. Konkurrensen om högutbildade invandrare har skärpts, och uppgiften att ta tillvara redan invandrad kompetens blir allt viktigare

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar