Share This Post

Funktionshinder / Socialt arbete

Hur kan ICF användas? – En manual för användning av Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF)

Det här är en översättning av WHO:s publikation Hur ICF kan användas. En praktisk manual för användningen av Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Manualens övergripande mål är att ge information om hur ICF kan tillämpas i praktiken och ger även exempel på hur ICF används inom olika områden.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar