Share This Post

Okategoriserade

Hur få till stånd en välfungerande och inkluderande arbetsmarknad?

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med Arbetsförmedlingen tagit fram programmet till två konferenser i oktober (med likalydande program). Syftet är att via ”lärande exempel” från lokal nivå visa vad kommunala arbetsmarknadsenheter och förmedlingar vidtagit för åtgärder för att säkerställa god kvalitet och bra resultat i sina insatser

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar