Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Hur är man en bra person på Internet?

Tisdag 21 april 2009

Jag som hade ambitionen att komma med dagsaktuella iakttagelser på denna blogg, och så kommer påsk och en himla massa jobb emellan och får tiden att formligen flyga iväg. Men, men, jag har fortfarande 1 ½ vecka kvar…

Påsk, som sagt, med Skånes vårsol och nära släktens så idogt kärleksbombande av min dotter. Det var värmande dagar på många olika sätt.

Tillbaka på jobbet har det framför allt handlat om ett slutfixande med rapporten ”Barnen, BRIS och it 2009”, som jag är huvudförfattare för. Den lanseras med ett frukostseminarium i Stockholm på onsdag kl 9. Alla är välkomna! Och inte kostar det något heller…

Utan att avslöja alltför mycket så handlar rapporten dels om en noggrann redogörelse för BRIS webbaserade stöd och dels om ett skärskådande av det barn och ungdomar under 2008 beskrev för oss om sin vardag med Internet, datorer och mobiltelefoner. Inte överraskande är det framför allt det alldeles vanligt vardagliga de beskriver och berättar om. Även om en hel del bekymmer och problem också finns med. I rapporten sammanfattar vi det de unga beskrivit för oss under olika teman, och ger autentiska (men avidentifierade) exempel från BRIS-mejlen, BRIS-chatten och BRIS Forum. Mot slutet av rapporten förs en diskussion mellan forskaren Cecilia Löfberg på Stockholms universitet och den ansvariga för Nätvandrarna, Maria Soares Lindberg, utifrån rapportens resultat. BRIS avslutar rapporten med några uppmaningar till föräldrar, professionella, politiker och ägare till ungdomssajter om sådant som berör det unga Internet.

Nyfikna? Kom som sagt på frukostseminariet. Annars så finns rapporten att ladda ner från bris.se från och med den 29 april.

Förresten så har det just idag blivit en nyhet att unga ska ha blivit mer riskmedvetna när det gäller Internet. Detta utifrån en enkätundersökning av Studentmedia. Bland annat Svenska Dagbladet skriver om det idag, med några korta pratminus från mig.

Kort kan jag säga att jag inte har någon uppfattning om riskmedvetenheten har ökat eller ej. Men nog låter det sannolikt att ungdomar blir alltmer it-smarta, och med det blir allt bättre på att undvika fallgroparna. Å andra sidan har min uppfattning sedan länge varit att det inte är okunskap och omedvetenhet hos de unga som är problemet, utan snarare okunskap och omedvetenhet hos vuxna omkring dem. Det är vuxna som behöver mer kunskap, behöver bli mer närvarande och ansvarstagande när det gäller det unga Internet. Det som barn och ungdomar själva möjligen kan behöva är att få en chans att diskutera och reflektera kring sådant som har med etik, integritet och säkerhet på Internet att göra. Och det både med jämnåriga och nära vuxna. Alltså att man till exempel i skolan skapar förutsättningar för samtal i grupp om detta. Men framför allt att föräldrar och andra nära vuxna öppnar upp för dessa samtal på tu man hand. Samtal som egentligen bara är en förlängning av de samtal man förhoppningsvis har om andra viktiga delar av vardagen och livet. Men att det nu handlar om livet på Internet, hur man är en bra person där, bra både för sig själv och andra.

Thomas Jonsland

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar