Share This Post

Kriminalitet / SocialNätet-Arkiv

Hot och våld vanligt i kriminalvården

Sex av tio anställda inom kriminalvården upplever att våld eller hot om våld förekommer på deras arbetsplats, visar en enkät som gjorts på uppdrag av LO-facket Seko.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar