Share This Post

Barn och ungdom / SocialNätet-Arkiv

Hot och tvång vanligt på fosterhem

Missförhållanden och inskränkta rättigheter är fortfarande vardag för många barn och unga som placerats i fosterhem och på behandlingsinstitution. Det visar en rapport från Barnombudsmannen, BO, som nu kräver att politiker och socialtjänst tar sitt ansvar.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar