Share This Post

Socialförsäkringssystemet

Höjt inkomsttak i sjuk- och föräldraförsäkringen

I propositionen föreslås att inkomsttaket för sjukpenninggrundande inkomst höjs från sju och en halv till tio gånger prisbasbeloppet. Regeringen föreslår även att lägstanivån för hel föräldrapenning höjs från 60 kronor per dag till 180 kronor per dag.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar