Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Höjning av arvodena till familjehemmen

Svenska Kommunförbundets styrelse har beslutat om nya direktiv för arvoderingen av familjehemmen. Bland annat har man beslutat att arvodena till familjehemmen skall följa löneutvecklingen inom vård- och omsorgsyrkena.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar